ראשי » מידע משתנה
מידע משתנה
מידע משתנה
הדפסת מידע משתנה לפי דרישה: מיספר, תעודות זהות, שמות וכו'.
מתאים להנפקת כרטיסי כניסה, כרטי חבר, תעודות שונות ועוד.