הזמנה עבור סניף:
טירת הכרמל
תאריך: 2022-05-19 18:38

משרד המזמין * שם המזמין *
טלפון המזמין דוא''ל (העתק הזמנה ישלח לכתובת דוא"ל זו)
נא לבצע העבודות כדלקמן ולחייב את:
על חשבון * שם הפרוייקט *
פלוטים:
מס"ד הקובץ לשליחה גודל כמות סוג הדפסה סוג מדיה מקופל? הערות
1 +
הדפסת מסמכים:
מס"ד הקובץ לשליחה גודל סוג הדפסה כריכה כמות להדפסה הערות
1
העתקות / צילום תכניות:
מס"ד שם / מס' תוכנית גודל כמות סוג הדפסה סוג מדיה מקופל הערות
1
תפוצה:
שם כתובת כמות
1
הערות:
0%
למילוי ע"י המכון
סה"כ    
סה"כ    
סה"כ    
סה"כ    
סה"כ    

* שדות חובה
* ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימלי של 100mb בלבד.

הופק באמצעות טופס הזמנה למכון העתקות
OzNet פתרונות למכוני העתקות